Vídeos tutorials vigents

Vídeos tutorials

Pagament i consulta d'aules de la PBAU

Recomanacions per realitzar la PBAU

 
Què has de saber sobre la PBAU?

Com formalitzar la sol·licitud general?
Trasllat d'expedient (PBAU)

Obtenció de credencials

Consulta, revisions de notes i paperetes
Matrícula més grans de 45 anys

Matrícula més grans de 25 anys

Recomanacions per realitzar les proves
d'accés per a més grans de 25 i de 45 anys

- Històric de vídeos tutorials -