Qui som

Cap del Servei

Suport a la direcció

 • Dulce Fonollà Corró

Personal de suport a les diferents àrees

 • Daniel Bobes Villalba
 • Margalida Candel Colom
 • Jose Manuel Fernández Arenas

SOIB Joves Qualificats

 • Cristina Ruiz Aguilar

Àrea d'atenció a l'alumne

 • Margalida Mas Barceló, cap de secció
 • Apol·lònia M. Capó Siquier
 • Toni Llabrés Tous
 • Isabel Perelló Becerra
 • Patricia Pizà Bosch

Àrea d'accés i admissió

 • Andreu Pierre Vivas, cap d'àrea
 • Encarnación Alfaro Vicens
 • Maria Gayà Janer
 • Júlia Mellado Artigas
 • Maria Esperança Prats Pou
 • Joan Josep Vera Ginard

Àrea de beques, ajuts i expedients

 • Rosa Subias Cano, cap d'àrea
 • María José Escalas García
 • Antònia M. Garau Amengual
 • Laura García Galmés

Àrea de títols

 • Marta Palou Salvà, cap de secció
 • Josefa Martín Pina
 • Àngels Pascual Martínez
 • Pilar Pieras Guasp