Adaptació de les proves de batxillerat per a l'accés a la Universitat a conseqüència de la situació sociosanitària provocada pel COVID-19

Aquesta página ha canviat d'ubicació. Per accedir al contigut feu clic aquí.

Esta página ha cambiado de ubicación. Para acceder al contenido clique aquí.