Reunions informatives per al professorat de Batxillerat

Any acadèmic 2022-23

- Llistes de distribució de les matèries de la PBAU

  • En aquesta pàgina els professors de batxillerat dels centres de secundària interessats es podran subscriure o donar-se de baixa de les diferents llistes de distribució de les matèries de la PBAU per estar informats.
Matèria
Dia
Hora
Acta
Videoconferència 
Geografia 12 de desembre de 202212:00 h  Reunió zoom
Alemany 14 de desembre de 202212:00 h Reunió zoom
Biologia 14 de novembre de 202210:00 h14 de novembre de 2022 Reunió zoom
Química 01 de desembre de 202210:00 h  Reunió zoom
Geologia 22 de novembre de 202212:00 h   Reunió zoom
Llengua Catalana i Literatura 21 de novembre de 202209:30 h  Reunió zoom
Fonaments de l'Art II 13 d'octubre de 2022 12:00 h   Reunió zoom
Cultura Audiovisual II 13 d'octubre de 2022 11:00 h 13 d'octubre de 2022 Reunió zoom
Economia de l'Empresa 24 de novembre de 202212:00 h  Reunió zoom
Llatí II / Grec II 17 de novembre de 202212:00 h  Reunió zoom
Física 02 de desembre de 202212:30 h

- Informació sobre la prova 

Reunió Zoom
Matemàtiques II  30 de novembre de 202210:00 h  Reunió Zoom
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II  30 de novembre de 202210:00 h  Reunió Zoom
Història de l'Art 21 d'octubre de 202211:00 h21 d'octubre de 2022 Reunió Zoom
Francès 29 de novembre de 202212:00 h  Reunió Zoom
Història d'Espanya 11 d'octubre de 202210:00 h11 d'octubre de 2022 Reunió Zoom
Dibuix Tècnic II     Reunió Zoom
Arts Escèniques 18 d'octubre de 202211:00 h18 d'octubre de 2022 Reunió Zoom
Història de la Filosofia 27 d'octubre de 202216:00 h27 d'octubre de 2022 Reunió Zoom
Disseny  18 de novembre de 2022 12:00 h  Reunió Zoom
Llengua Castellana i Literatura 25 de novembre de 202212:30 h25 de novembre de 2022 Reunió Zoom
Anglès 15 de desembre de 202211:30 h  Reunió Zoom